+90 850 4 663 663

LOJİSTİK HABERLERİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER

gümrük işlemlerinde radikal değişiklikler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Gümrük Bölgesi'nde uygulanan gümrük kurallarında bir dizi düzenlemeye gidildi.

Karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilecek. Daha özet beyanın giriş gümrük idaresine varılmasından en az 1 saat önce verilmesi, bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren 1 saat içinde verilmesi gerekiyordu. Bu değişiklik 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen eşya yüklü gemilerin ambar kapakları veya eşya konulan diğer yerleri, gümrük idarelerince mühürlenebilecek.

Toplu teminat sisteminde, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılacak.

Götürü teminat sisteminde ise gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilecek. Teminat sistemiyle ilgili hükümler 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Gümrük ve Ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak görevliler tarafından yapılacak denetleme neticesinde kaçakçılık gibi bir suistimal ve/veya yolsuzluk saptanması halinde, geçici depolama yerinin geçici olarak derhal kapatılması uygulaması, "tedbir olarak geçici depolama yerine eşya girişine izin verilmemesi" şeklinde değiştirildi.

YATIRIM İZNİ İÇİN ARANAN SERMAYE VE MİKTARLARI

Antrepo açma ve işletme izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne dilekçe ile başvuracak. Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, özel antrepolar için yatırım izni aranmayacak.

Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari 2 yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi gelişmiş yöre kapsamındakiler için 2 milyon 500 bin lira, normal yöre kapsamındaki iller için 1 milyon lira, kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 500 bin lira olan anonim ve limited şirketlere verilebilecek.

Asgari 2 yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulacak.

Antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için bu yönetmelikte aranan şartların yerine getirilmesi için hafif kusurda 1 yıl, orta kusurda 2 yıl ve ağır kusurda 3 yıl süre tanınacak.

Öte yandan, söz konusu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan transit rejimine ilişkin gümrük genel tebliğleri de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.İthalatta alınan ordino ücreti kaosa yol açtı. Taşıyan ve taşıtan hükümet nezdinde girişimlere baş...

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen III. Ulusal Liman Kongresi &ldqu...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin girişinde yetkili gümrük id...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Aktif olarak gümrük işlemi yürütü...

Hepsini Oku »

 
NakliyeBorsasi.net - YÜK VE NAKLİYE BORSASI - NAKLİYECİLER SİTESİ/PLATFORMU


NakliyeBorsasi.NET, Türkiye ve Balkanların en büyük yük ve nakliye nakliyeciler sitesi/platformu. İthalatçı ve ihracatçı firmların, nakliyat ve lojistik firmalarıyla buluştuğu, bilgi alışverişi yaptığı, binlerce yük ve boş araç ilanı sunduğu, en verimli nakliye portalıdır.limanlı lojistik hizmetleri san.tic.ltd.sti. logo

Şirket türü: Nakliyat ve Spedisyon şirketi/Lojistik
Şehir: 35000 İzmir,
Ülke:TR - Türkiye

gÜrallar kİremİt turİzm ve madencİlİk a.Ş. logo

Şirket türü: İthalatçı-İhracatçı Şirketi
Şehir: 43000 Kütahya,
Ülke:TR - Türkiye


NakliyeBorsası.NET
Tel: +90 850 4 663 663
Fax: +90 212 310 46 95
Skype: nakliyeborsasi
İrtibat İçin Elektronik Posta:
admin@nakliyeborsasi.net
info@cargoagent.net
Facebook: Nakliye Borsasi
Google +: Nakliye Borsasi

Hafta içi hergün 09.00-18.00 saatleri arası bize ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) 2007-2013 NakliyeBorsası.NET